Každou školu na Praze 6 má na starosti jeden z našich psychologů, který si klienty sám objednává. Jeho jméno se dozvíte ve škole nebo na našich webových stránkách v části Psychologové na školách.

Objednat se k němu můžete nejlépe e-mailem, ve kterém uveďte jméno dítěte, školu a třídu, kterou dítě navštěvuje, stručně prosím popište, proč k nám potřebujete objednat a uveďte Vaše telefonní číslo.
Při telefonickém kontaktu na čísle 220 612 131 je třeba počítat s tím, že v čase, kdy psychologové vyšetřují nebo pracují na školách, vás nebude možné přepojit.

Naším klientem se může stát žák či student navštěvující školské zařízení v obvodu Prahy 6, do kterého zahrnujeme i celou oblast Prahy-Řep a přilehlé menší městské části – Nebušice, Lysolaje a Suchdol. Při nastavování podpůrných opatření psychologové intenzivně spolupracují se školou, kterou klient navštěvuje. Naše kapacita proto bohužel neumožňuje přijímat klienty z jiných obvodů. I přes toto opatření může být doba objednání až 3 měsíce. K objednání není třeba žádné doporučení od lékaře či jiných specialistů.
Vyšetření školní zralosti realizujeme až v jarních měsících. Objednávky přijímáme vždy až od ledna!