Každou školu na Praze 6 má na starosti jeden z našich psychologů, který si klienty sám objednává. Jeho jméno se dozvíte ve škole nebo na našich webových stránkách, v části Psychologové na školách.

Objednat se k němu můžete buď e-mailem, nebo telefonicky na čísle 220 612 131. Při telefonickém kontaktu je třeba počítat s tím, že v čase kdy psychologové vyšetřují nebo pracují na školách, vás nebude možné přepojit.

Naším klientem se může stát žák či student navštěvující školské zařízení v obvodu Prahy 6, do kterého zahrnujeme i celou oblast Prahy-Řep a přilehlé menší městské části – Nebušice, Lysolaje a Suchdol. Při nastavování podpůrných opatření psychologové intenzivně spolupracují se školou, kterou klient navštěvuje. Naše kapacita proto bohužel neumožňuje přijímat klienty z jiných obvodů. I přes toto opatření může být doba objednání až 3 měsíce. K objednání není třeba žádné doporučení od lékaře či jiných specialistů.