PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 6

Vítejte ve školském poradenském zařízení Magistrátu hlavního města

27. 9. 2021 je provoz poradny omezen, není možné vyzvedávání zpráv ani řešení ostatních záležitostí.

PORADNA OTEVŘENA POUZE PRO OBJEDNANÉ KLIENTY!

Vážení rodiče, žádáme Vás o dodržování následujících pokynů: 

V objednaném termínu prosím zazvoňte u nás v poradně bez zbytečného předstihu. Vstup do poradny je umožněn pouze klientům a doprovázejícím osobám, s klientem může jít jako doprovod pouze jedna osoba.

Klient i jeho doprovod musí mít při vstupu do poradny nasazenou roušku či jiný ochranný prostředek, který zakrývá nos a ústa. Neprodleně po vstupu použijte prosím dezinfekci na ruce.

Mezi osobami v čekárně by měl být udržován odstup 2 metry, pokud se nejedná o osoby ve vztahu klient – doprovázející osoba. Vzhledem k tomuto opatření žádáme rodiče klientů, aby se v čekárně zdržovali pouze po nezbytnou dobu a během vyšetření čekali na děti venku na čerstvém vzduchu.

S účinností od 8. 6. 2021 již není nutné, aby měl poradenský psycholog a klient poradny nasazenou roušku/respirátor během vyšetření. Stále však prosíme o ohleduplnost a dodržování povinnosti nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách poradny, zejména v čekárně.

Děkujeme za pochopení.

PhDr. Kateřina Fidrhelová, ředitelka poradny PPP pro Prahu 6

Naším klientem se může stát žák či student navštěvující školské zařízení v obvodu Prahy 6, do kterého zahrnujeme i celou oblast Prahy-Řep a přilehlé menší městské části – Nebušice, Lysolaje a Suchdol. Při nastavování podpůrných opatření psycholožky a psychologové intenzivně spolupracují se školou, kterou klient navštěvuje. Naše kapacita proto bohužel neumožňuje přijímat klienty z jiných obvodů. I přes toto opatření může být doba objednání až 3 měsíce. K objednání není třeba žádné doporučení od lékaře či jiných specialistů.

Psychologické vyšetření

Vyšetření trvá zpravidla 1–2 hodiny a je dobré s sebou přinést případné předchozí zprávy od jiných specialistů a školní sešity.

Okruhy nejčastějších problémů:

  • Školní zralost a připravenost
  • Potíže s učením
  • Potíže s chováním
  • Adaptační problémy
  • Volba povolání
  • Osobnostní problémy

Potíže s učením, chováním a adaptační problémy ve škole se osvědčuje nejprve konzultovat s třídním učitelem nebo učitelem předmětu, ve kterém má žák obtíže. V jejich kompetenci jsou také podpůrná opatření prvního stupně (jako je např. zohlednění pomalejšího pracovního tempa, některé úpravy metod výuky v rámci individuálního přístupu k žákovi, plán pedagogické podpory apod.). Teprve poté je vhodné kontaktovat poradnu.