PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 6

Vítejte ve školském zařízení Magistrátu hlavního města Prahy, jehož jsme

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci v Praze (a zejména v Praze 6) rušíme od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání všechna psychologická vyšetření i jiné návštěvy klientů v našem zařízení.

Pro všechny pracovníky nařizuji práci v režimu home office, komunikace s nimi je možná prostřednictvím e-mailových adres, které jsou k nalezení na našich webových stránkách v části  O nás. Pracoviště je do odvolání uzavřeno.

Pro opravdu nezbytné dotazy můžete volat v běžných provozních hodinách (Po-Čtv 8-16:30, Pá 8-15) na telefonní čísla 737 258 328 nebo 732 499 490.

Po zahájení provozu budeme na základě doporučení MŠMT přednostně zajišťovat nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, a to zejména doporučující posouzení k odkladům povinné školní docházky, popřípadě doporučení k maturitním a přijímacím zkouškám.

Vzhledem k tomu, že žáci nyní nedocházejí do školy, doporučení pro podpůrná opatření budeme odkládat na pozdější dobu v závislosti na kapacitě poradny.

O dalších změnách v souvislosti s měnícími se podmínkami Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.

PhDr. Kateřina Fidrhelová

Ředitelka poradny PPP pro Prahu 6

Naším klientem se může stát žák či student navštěvující školské zařízení v obvodu Prahy 6, do kterého zahrnujeme i celou oblast Prahy-Řep a přilehlé menší městské části – Nebušice, Lysolaje a Suchdol. Při nastavování podpůrných opatření psycholožky a psychologové intenzivně spolupracují se školou, kterou klient navštěvuje. Naše kapacita proto bohužel neumožňuje přijímat klienty z jiných obvodů. I přes toto opatření může být doba objednání až 3 měsíce. K objednání není třeba žádné doporučení od lékaře či jiných specialistů.

Psychologické vyšetření

Vyšetření trvá zpravidla 1–2 hodiny a je dobré s sebou přinést případné předchozí zprávy od jiných specialistů a školní sešity.

Okruhy nejčastějších problémů:

  • Školní zralost a připravenost
  • Potíže s učením
  • Potíže s chováním
  • Adaptační problémy
  • Volba povolání
  • Osobnostní problémy

Potíže s učením, chováním a adaptační problémy ve škole se osvědčuje nejprve konzultovat s třídním učitelem nebo učitelem předmětu, ve kterém má žák obtíže. V jejich kompetenci jsou také podpůrná opatření prvního stupně (jako je např. zohlednění pomalejšího pracovního tempa, některé úpravy metod výuky v rámci individuálního přístupu k žákovi, plán pedagogické podpory apod.). Teprve poté je vhodné kontaktovat poradnu.

Poradna je školské zařízení, které o letních prázdninách pracuje v prázdninovém režimu. Přestože je vždy některý pracovník přítomen, psychologové zpravidla během letních prázdnin nevyšetřují.

Provozní doba pro klienty je od 8:00 do 16:30 (v pátek jen do 15:00).