PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 6

Vítejte ve školském poradenském zařízení Magistrátu hlavního města

 15. 2. 2022 začíná Stimulační kurz pro předškoláky (podrobnosti naleznete ZDE). Přihlášky zasílejte Mgr. Veronice Baštové na mail bastova@ppp6.cz.

Vážení rodiče, žádáme Vás o dodržování následujících pokynů: 

V objednaném termínu prosím zazvoňte u nás v poradně bez zbytečného předstihu. Vstup do poradny je umožněn pouze klientům a doprovázejícím osobám, s klientem může jít jako doprovod pouze jedna osoba.

Klient i jeho doprovod musí mít při vstupu do poradny nasazenou roušku či jiný ochranný prostředek, který zakrývá nos a ústa. Neprodleně po vstupu použijte prosím dezinfekci na ruce.

Mezi osobami v čekárně by měl být udržován odstup 2 metry, pokud se nejedná o osoby ve vztahu klient – doprovázející osoba. Vzhledem k tomuto opatření žádáme rodiče klientů, aby se v čekárně zdržovali pouze po nezbytnou dobu.

Děkujeme za pochopení.

PhDr. Kateřina Fidrhelová, ředitelka poradny PPP pro Prahu 6

Naším klientem se může stát žák či student navštěvující školské zařízení v obvodu Prahy 6, do kterého zahrnujeme i celou oblast Prahy-Řep a přilehlé menší městské části – Nebušice, Lysolaje a Suchdol. Při nastavování podpůrných opatření psycholožky a psychologové intenzivně spolupracují se školou, kterou klient navštěvuje. Naše kapacita proto bohužel neumožňuje přijímat klienty z jiných obvodů. I přes toto opatření může být doba objednání až 3 měsíce. K objednání není třeba žádné doporučení od lékaře či jiných specialistů.

Psychologické vyšetření

Vyšetření trvá zpravidla 1–2 hodiny a je dobré s sebou přinést případné předchozí zprávy od jiných specialistů a školní sešity.

Okruhy nejčastějších problémů:

  • Školní zralost a připravenost
  • Potíže s učením
  • Potíže s chováním
  • Adaptační problémy
  • Volba povolání
  • Osobnostní problémy

Potíže s učením, chováním a adaptační problémy ve škole se osvědčuje nejprve konzultovat s třídním učitelem nebo učitelem předmětu, ve kterém má žák obtíže. V jejich kompetenci jsou také podpůrná opatření prvního stupně (jako je např. zohlednění pomalejšího pracovního tempa, některé úpravy metod výuky v rámci individuálního přístupu k žákovi, plán pedagogické podpory apod.). Teprve poté je vhodné kontaktovat poradnu.