PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 6

Vítejte ve školském poradenském zařízení Magistrátu hlavního města Prahy.

Máme ještě volná místa v Přípravném stimulačním kurzu pro děti před nástupem do školy! Přihlašujte se nejpozději do 15. 10.  Mgr. Veronice Baštové na mail bastova@ppp6.cz. Podrobnosti naleznete ZDE.

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Vás žádáme o dodržování následujících opatření:

 • Důrazně Vás žádáme, abyste nepřicházeli na vyšetření, pokud dítě nebo doprovázející osoba vykazuje příznaky infekčního onemocnění. Pokud se známky infekčního onemocnění u příchozích osob objeví, budou muset v co nejkratší době budovu poradny opustit.
 • V objednaném termínu prosím zazvoňte u nás v poradně bez zbytečného předstihu. Žádáme Vás, aby s klientem přicházela jako doprovod pouze jedna osoba.
 • Klient i doprovázející osoba musí mít při vstupu do poradny nasazenou roušku či jiný ochranný prostředek, který zakrývá nos a ústa.
 • Neprodleně po vstupu prosím použijte všichni dezinfekci na ruce, která je v čekárně k dispozici.
 • Mezi osobami v čekárně prosím udržujte odstup 2 metry, pokud se nejedná o osoby ve vztahu klient – doprovázející osoba. Vzhledem k tomuto opatření žádáme doprovázející osoby, aby se v čekárně zdržovaly pouze po nezbytnou dobu a během vyšetření čekaly na děti venku na čerstvém vzduchu.
 • Psycholožka (psycholog), která (který) bude dítě vyšetřovat, bude mít na sobě roušku, ev. štít. Prosíme, upozorněte na to děti předem.

 Doufáme, že vše bude probíhat ke všeobecné spokojenosti.

PhDr. Kateřina Fidrhelová, ředitelka poradny PPP pro Prahu 6

Naším klientem se může stát žák či student navštěvující školské zařízení v obvodu Prahy 6, do kterého zahrnujeme i celou oblast Prahy-Řep a přilehlé menší městské části – Nebušice, Lysolaje a Suchdol. Při nastavování podpůrných opatření psycholožky a psychologové intenzivně spolupracují se školou, kterou klient navštěvuje. Naše kapacita proto bohužel neumožňuje přijímat klienty z jiných obvodů. I přes toto opatření může být doba objednání až 3 měsíce. K objednání není třeba žádné doporučení od lékaře či jiných specialistů.

Psychologické vyšetření

Vyšetření trvá zpravidla 1–2 hodiny a je dobré s sebou přinést případné předchozí zprávy od jiných specialistů a školní sešity.

Okruhy nejčastějších problémů:

 • Školní zralost a připravenost
 • Potíže s učením
 • Potíže s chováním
 • Adaptační problémy
 • Volba povolání
 • Osobnostní problémy

Potíže s učením, chováním a adaptační problémy ve škole se osvědčuje nejprve konzultovat s třídním učitelem nebo učitelem předmětu, ve kterém má žák obtíže. V jejich kompetenci jsou také podpůrná opatření prvního stupně (jako je např. zohlednění pomalejšího pracovního tempa, některé úpravy metod výuky v rámci individuálního přístupu k žákovi, plán pedagogické podpory apod.). Teprve poté je vhodné kontaktovat poradnu.

Poradna je školské zařízení, které o letních prázdninách pracuje v prázdninovém režimu. Přestože je vždy některý pracovník přítomen, psychologové zpravidla během letních prázdnin nevyšetřují.