PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 6

Vítejte ve školském poradenském zařízení Magistrátu hlavního města

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a řadě našich pracovníků v karanténě je poradna od pondělí 19. 10. 2020 do neděle 1. 11. 2020 uzavřena. Všichni pracovníci přecházejí do režimu home office. Pracovníky prosím kontaktujte prostřednictvím jejich emailových adres, které jsou k dispozici ZDE.

V případě naléhavé situace, kterou nelze vyřešit přes email, volejte v provozních hodinách (Po – Čtv 8-16:30 a Pá 8-15) na telefonní číslo 732 499 490 nebo 737 258 328.

Děkujeme za pochopení.

PhDr. Kateřina Fidrhelová, Ředitelka poradny PPP pro Prahu 6

Naším klientem se může stát žák či student navštěvující školské zařízení v obvodu Prahy 6, do kterého zahrnujeme i celou oblast Prahy-Řep a přilehlé menší městské části – Nebušice, Lysolaje a Suchdol. Při nastavování podpůrných opatření psycholožky a psychologové intenzivně spolupracují se školou, kterou klient navštěvuje. Naše kapacita proto bohužel neumožňuje přijímat klienty z jiných obvodů. I přes toto opatření může být doba objednání až 3 měsíce. K objednání není třeba žádné doporučení od lékaře či jiných specialistů.

Psychologické vyšetření

Vyšetření trvá zpravidla 1–2 hodiny a je dobré s sebou přinést případné předchozí zprávy od jiných specialistů a školní sešity.

Okruhy nejčastějších problémů:

  • Školní zralost a připravenost
  • Potíže s učením
  • Potíže s chováním
  • Adaptační problémy
  • Volba povolání
  • Osobnostní problémy

Potíže s učením, chováním a adaptační problémy ve škole se osvědčuje nejprve konzultovat s třídním učitelem nebo učitelem předmětu, ve kterém má žák obtíže. V jejich kompetenci jsou také podpůrná opatření prvního stupně (jako je např. zohlednění pomalejšího pracovního tempa, některé úpravy metod výuky v rámci individuálního přístupu k žákovi, plán pedagogické podpory apod.). Teprve poté je vhodné kontaktovat poradnu.

Poradna je školské zařízení, které o letních prázdninách pracuje v prázdninovém režimu. Přestože je vždy některý pracovník přítomen, psychologové zpravidla během letních prázdnin nevyšetřují.