PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 6

Vítejte ve školském poradenském zařízení Magistrátu hlavního města Prahy.

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 je obnoven provoz naší poradny v běžném režimu při zachování a dodržování nezbytných hygienických opatření.

Do konce školního roku přednostně zajišťujeme kontroly dětí s již přiznanými podpůrnými opatřeními a další neodkladné záležitosti tak, aby byla zajištěna organizace příštího školního roku (zejména asistenti pedagoga či zařazení žáků do škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). Objednávky kontrolních vyšetření prosím zasílejte emailem psycholožce (psychologovi), která (který) má Vaše dítě v péči. Kontakty naleznete ZDE.

Nové klienty v současné době z kapacitních důvodů nebudeme vyšetřovat. Pokud jste u nás ještě nebyli a potřebujete objednat, napište prosím na náš obecný email ppp6@ppp6.cz a nezapomeňte uvézt školu, kterou dítě navštěvuje. Váš email bude předán příslušné psycholožce (psychologovi).

 

PRŮBĚH VYŠETŘENÍ

V objednaném termínu prosím zazvoňte u nás v poradně bez zbytečného předstihu. Vstup do poradny je umožněn pouze klientům a doprovázejícím osobám, s klientem může jít jako doprovod pouze jedna osoba.

Každý klient i každá doprovázející osoba musí mít při vstupu do poradny nasazenou roušku či jiný ochranný prostředek, který zakrývá nos a ústa. Neprodleně po vstupu použijí všichni dezinfekci na ruce, která je v čekárně k dispozici, a doprovázející osoba podepíše čestné prohlášení o aktuálním zdravotním stavu.

Mezi osobami v čekárně musí být udržován odstup 2 metry, pokud se nejedná o osoby ve vztahu klient – doprovázející osoba. Vzhledem k tomuto opatření žádáme doprovázející osoby, aby se v čekárně zdržovaly pouze po nezbytnou dobu a během vyšetření čekaly na děti venku na čerstvém vzduchu. O skončení vyšetření Vás budeme informovat telefonicky.

Psycholožka (psycholog), která (který) bude dítě vyšetřovat, bude mít na sobě roušku, ev. štít. Prosíme, upozorněte na to děti předem. Dále doporučujeme, aby si děti vzaly svoje psací potřeby, s kterými se jim dobře píše, aby nebylo nutné tužky po každém vyšetření dezinfikovat. Usnadníte tím celkový provoz poradny.

 

Doufáme, že vše proběhne ke všeobecné spokojenosti Vás i nás.

PhDr. Kateřina Fidrhelová

Ředitelka poradny PPP pro Prahu 6

Naším klientem se může stát žák či student navštěvující školské zařízení v obvodu Prahy 6, do kterého zahrnujeme i celou oblast Prahy-Řep a přilehlé menší městské části – Nebušice, Lysolaje a Suchdol. Při nastavování podpůrných opatření psycholožky a psychologové intenzivně spolupracují se školou, kterou klient navštěvuje. Naše kapacita proto bohužel neumožňuje přijímat klienty z jiných obvodů. I přes toto opatření může být doba objednání až 3 měsíce. K objednání není třeba žádné doporučení od lékaře či jiných specialistů.

Psychologické vyšetření

Vyšetření trvá zpravidla 1–2 hodiny a je dobré s sebou přinést případné předchozí zprávy od jiných specialistů a školní sešity.

Okruhy nejčastějších problémů:

  • Školní zralost a připravenost
  • Potíže s učením
  • Potíže s chováním
  • Adaptační problémy
  • Volba povolání
  • Osobnostní problémy

Potíže s učením, chováním a adaptační problémy ve škole se osvědčuje nejprve konzultovat s třídním učitelem nebo učitelem předmětu, ve kterém má žák obtíže. V jejich kompetenci jsou také podpůrná opatření prvního stupně (jako je např. zohlednění pomalejšího pracovního tempa, některé úpravy metod výuky v rámci individuálního přístupu k žákovi, plán pedagogické podpory apod.). Teprve poté je vhodné kontaktovat poradnu.

Poradna je školské zařízení, které o letních prázdninách pracuje v prázdninovém režimu. Přestože je vždy některý pracovník přítomen, psychologové zpravidla během letních prázdnin nevyšetřují.

Provozní doba pro klienty je od 8:00 do 16:30 (v pátek jen do 15:00).