Sdružení (nyní zapsaný spolek) školních psycholožek a psychologů bylo založeno v roce 1999. Iniciátorkou založení spolku byla tehdejší radní pro školství Ing. Pragerová (za starosty MUDr. Béma). Městská část Prahy 6 si již tehdy uvědomila potřebnost této služby a neváhala do toho investovat své prostředky. Teprve poté se na MŠMT iniciovaly a financovaly granty pro tyto služby, které však měly omezenou životnost a pokrývaly jen některé školy v Praze.

Šlo nám o to, aby k psychologovi mohl přijít žák či student (ale i rodič či učitel) přímo bez objednání, má-li nějaký problém nebo nesnáz. Psycholožka či psycholog dochází na školu většinou jedenkrát týdně, kde má konzultační hodiny ve své místnosti. Je na škole ve funkci jakési „první pomoci“, preventisty, odborníka, který se podílí na atmosféře školy a snaží se přispívat k jejímu zkvalitnění, prohloubení vzájemné důvěry mezi učiteli a rodiči, učiteli a dětmi i mezi učiteli navzájem. Může řešit i vztahové problémy ve třídě mezi žáky, kde hrozí rizikové chování (např. šikana).

Školní psycholožka či psycholog jsou poradci, kteří neprovádí psychologická vyšetření. Přesto rodiče na školách, kde tato služba existuje, podepisují generální souhlas s tím, že psycholožka či psycholog mohou ve škole hovořit s jejich dítětem bezprostředně, bez přímého oznamování rodiči.

Jedná se o službu, která je z větší části hrazena z grantu Městské části Prahy 6, z menší části se pak na financování podílí také konkrétní škola.

Službou školního psychologa je pokryto 17 škol MČ Prahy 6 (v Praze 6 je ještě 5 škol, o které se PPP v Praze 6 stará, ale jejich zřizovatelem jsou obce Nebušice, Lysolaje, Suchdol a Řepy a tam školní psycholog z Kliky, z.s. nepůsobí).

Školy se službou školního psychologa

ZŠ A. Čermáka (nám.Interbrigády)
Mgr. Julie Rákosová: pondělí 8 hodin

ZŠ Bílá
Mgr. Kateřina Švarcová: úterý 9 – 15 hod.

ZŠ Červený vrch (Alžírská)
Mgr. Pavel Kšajt: středa 12 – 16 hod.
Mgr. Alena Drápalová: středa sudý týden 8 – 12  hod. / lichý týden 13 – 17 hod.

ZŠ Dědina
Mgr. Jitka Pýchová: čtvrtek 11 – 15 hod.

ZŠ E. Destinnové
PaedDr. Alena Křepelová: středa 7.30 – 16.00 hod.
Mgr. Kateřina Spěváková: 3 hodiny týdně dle potřeby

ZŠ Hanspaulka (Sušická)
Mgr. Kateřina Spěváková: úterý 9 – 16 hod.

ZŠ J. A. Komenského
Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.: pondělí 8 – 16 hod.

ZŠ Na Dlouhém lánu
PhDr. Kateřina Fidrhelová: čtvrtek 10 – 16 hod.

ZŠ Norbertov
Mgr. Alena Drápalová: středa sudý týden 12.30 – 17.30 hod. / lichý týden 8 –1 2.30 hod.

ZŠ Marjánka
PhDr. Marcela Kroftová: úterý 10 – 14 hod.

ZŠ Petřiny – sever
Mgr. et Bc. Lenka Nemcová: středa a čtvrtek 8 – 16.30 hod. (po domluvě do 18 hod.)

ZŠ Pod Marjánkou
PhDr. Irena Vlachynská: čtvrtek 12 – 18 hod. (1x za 14 dní)
Mgr. Alena Drápalová: pátek 8:30 – 14:30 (1x za 14 dní)
 
ZŠ T. G. Masaryka (Ruzyně)
Mgr. Linda Kolenatá: středa 8 – 12 hod.

ZŠ nám. Svobody 2
Mgr. Taťána Velková: 6 hodin týdně dle potřeby

ZŠ Věry Čáslavské (Petřiny – jih)
Mgr. Linda Kolenatá: čtvrtek 8 – 12 hod.

ZŠ Vokovická
PhDr. Kateřina Fidrhelová: středa 9 – 11 hod.

ZŠ U Boroviček
PhDr. Kateřina Fidrhelová: úterý 9 – 13 hod. (1x za 14 dní)