Psychiatrie

Dětská psychiatrie – můžeme Vám zajistit vyšetření, případně vedení u:

  • Prof. MUDr. Ivo Paclt – VFN Ke Karlovu,soukromá ambulance – spolupracovali jsme na výzkumu ADHD prof.Paclta
  • MUDr. J. Macek – poliklinika Na Dlouhém lánu – rovněž dlouhodobá spolupráce

Neurologie

MUDr. Ivana Richterová – Alžírská 1, P-6 (dětská neurologická ambulance)

Psychologie a psychoterapie

PhDr. J. Vanclová – poliklinika Na Dlouhém lánu (klinický psycholog)
Mgr. M. Vašáková Loumová – Systemická fabrika, Břehová 1, P-1 (rodinný a systemický terapeut)

Logopedie

Mgr. Kateřina Hrubantová – FN Na Homolce (klinická logopedka)

Mgr. Jana Kužílková – polikl. Na Dlouhém lánu, P-6 (klinická logopedka)

Mgr. Renata Lukášová – Arabská 684, P-6 (klinická logopedka)

Mgr. Jitka Kozáková a Mgr. Ilona Eichlerová – polikl. Pod Marjánkou (klinické logopedky)

Spolupráce s úřady

Magistrát hl.m. Prahy, odbor sociálních věcí, oddělení prevence

Úřad městské části Praha 6, Odbor školství a Odbor sociální péče a prevence

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovi v Praze

Spolupráce s organizacemi

Speciálně pedagogické centrum Arabská

Středisko výchovné péče Klíčov – Ambulantní oddělení Praha 5

Prev-Centrum, o.s.

Institut rodinné terapie FN Motol (naše pracovnice dr. Křepelová je lektorkou a supervizorkou institutu)

Institut pro gestalt terapii